เมื่อเราต้องเว้นระยะห่าง ลดการสัมผัสสิ่งของในพื้นที่สาธารณะ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ในปัจจุบันยังคงมีผู้ติดเชื้อจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหลาย ๆ องค์กรต่างก็ได้ออกมาตรการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นการที่ให้พนักงานสลับกันมาทำงานที่ออฟฟิศ หรือให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านได้

           แต่จะทำอย่างไรให้องค์กรสามารถตรวจสอบเวลาทำงานของพนักงานได้ถึงแม้ว่าพนักงานจะทำงานจากที่บ้าน ดังนั้นองค์กรต่าง ๆ ก็เริ่มที่จะหันมาใช้ ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงานในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบว่าพนักงานแต่ละคนทำงานจริงหรือเปล่า แต่เราจะเลือกระบบบันทึกเวลาเข้าออกงานยังไงให้เข้ากับองค์กรของเรามากที่สุด ตามมาดูกันได้เลย

ประเด็นสำคัญ

OnTime Application ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงาน

ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงาน

มาเริ่มต้นรู้จักกับ ระบบลงเวลา (Time Attendance) กันก่อนเลย

           สำหรับระบบลงเวลาสามารถอธิบายง่าย ๆ ได้ก็คือ เครื่องตอกบัตรเวลาเข้างาน หรือการสแกนนิ้วเวลาเข้าออกงาน โดยบุคคลที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องหลักก็คือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้าน HRM (Human Resource Management) ที่จะต้องเข้ามาบริหารจัดการด้านการลงเวลาทำงานของพนักงานทุกคนในองค์กร

เลือกอย่างไรให้ตอบโจทย์องค์กรมากที่สุด

           วิธีการเลือกใช้ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงาน ฝ่าย HR จะมีหน้าที่ในการคัดเลือกระบบให้เข้ากับองค์กรมากที่สุด ซึ่งจะต้องดูตั้งแต่เรื่องจำนวนพนักงาน ประเภทของธุรกิจ รูปแบบขององค์กร และยังรวมถึงเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดซื้อระบบเข้ามาอีกด้วย  

ทั้งนี้การเลือกระบบบันทึกเวลาจะต้องคำนึงถึงฟังก์ชันการใช้งานของตัวแอปพลิเคชันด้วยว่า นอกจากจะสามารถลงเวลาเข้าออกงานได้แล้ว ยังมีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมที่ตอบโจทย์องค์กรได้อีกบ้าง เช่น ฟังก์ชันการขอเบิกค่าทำงานล่วงเวลา (OT) การเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การขออนุมัติลาหยุด และระบบการคำนวณเงินเดือน เป็นต้น  

และหนึ่งในแอปพลิเคชันที่เราอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ลองมาใช้กันก็คือ OnTime Application ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มธุรกิจได้อย่างหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหารหรือกาแฟ และออฟฟิศทั่วไป ฯลฯ โดยตัวแอปพลิเคชัน OnTime นี้มีฟังก์ชันการใช้งานให้เราได้เลือกปรับใช้กับองค์กรได้อย่างหลากหลาย ได้แก่

OnTime Application

1. Check-in

สามารถบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน ได้ทั้งในสถานที่ทำงานและนอกสถานที่
สามารถเพิ่มสถานที่บันทึกเวลาเข้า-ออกงานได้ ในกรณีที่ทำงานนอกสถานที่
รองรับพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถบันทึกเวลาเข้า-ออกงานผ่านงานแอปพลิเคชันได้

2. Leave

– สามารถดูสิทธิ์วันลาหยุดและขออนุมัติลาหยุดผ่านแอปพลิเคชันได้ โดยจะมีการแจ้งเตือนไปยังหัวหน้างานแบบเรียลไทม์ (Real Time) เมื่อมีการขออนุมัติลาหยุดในกรณีต่าง ๆ

3. Overtime

– รองรับการขอทำงานล่วงเวลา (OT) โดยสามารถยื่นขอหรือเพิ่ม OT ได้ล่วงหน้าและย้อนหลัง
– แสดงกะเวลาทำงาน
ให้พนักงานได้รู้ล่วงหน้า

4. Expense

– รองรับการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ย้อนหลังได้ โดยแบ่งออกเป็น ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ค่าเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าอุปกรณ์ออฟฟิศ ค่าเบี้ยเลี้ยง และ อื่น ๆ

5. Payroll

– สามารถดึงข้อมูลคำร้องของพนักงานได้ เช่น การขออนุมัติลาหยุด เป็นต้น
– สามารถดึงข้อมูลการทำงานล่วงเวลา (OT) และการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
– รองรับระบบคำนวณเงินเดือน / ค่าทำงานล่วงเวลา (OT) / เงินได้ / เงินหักอื่น ๆ พร้อมรองรับการจ่ายเงินหลาย ๆ งวดได้รวดเร็ว และถูกต้อง
– รองรับระบบฐานข้อมูลเงินเดือนออนไลน์ (
E-Slip)
– รองรับการจัดการงานด้านเอกสาร
ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก​, ภ.ง.ด 3, 50 ทวิ, ภ.ง.ด 91, ประกันสังคม และเงินสมทบ (สปส. 1-10)

สามารถทดลองใช้งาน OnTime Application ได้ฟรี!!

6. Project

Create Project สามารถสร้างโปรเจกต์ขึ้นใหม่ได้ เพื่อแบ่งงานออกมาเป็นส่วน ๆ ง่ายต่อการดำเนินงาน และยังสามารถกำหนดเวลา สถานที่ที่ต้องทำโปรเจกต์นั้น ๆ ได้อีกด้วย 

Kanban Board ช่วยทำให้พนักงานสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน และปรับเปลี่ยนสถานะงานให้ตรงกับเนื้องานจริงที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้นได้

Eisenhower Matrix ช่วยทำให้พนักงานมองเห็นภาพรวมของการทำงานได้แบบเรียลไทม์ เพื่อทำให้สามารถทำงานได้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

Team Project การทำงานเป็นทีมตามโปรเจกต์ที่สร้างขึ้นมา โดยสามารถเชิญทีมงานเข้ามาเพิ่มได้ และทีมงานทุกคนยังสามารถมองเห็นสถานะงานที่ทำร่วมกันได้ เพื่อความต่อเนื่องในการทำงาน

– Expense การควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าแรงคนงาน เป็นต้น โดยจะอยู่ภายใต้โปรเจกต์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยทำให้เจ้าของโปรเจกต์สามารถเข้าไปตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับงบประมาณในโปรเจกต์ได้สะดวกมากขึ้น

ถ้าหากคุณสนใจ OnTime Application ที่สามารถตอบโจทย์การลงเวลาทำงานขององค์กรคุณได้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

– Tel: 02-691-7620, 02-691-7621 และ 094-849-6444
– Email: sales@ontime.ceo
– Line: @OnTimeHRM
– Facebook: OnTime Application (ลิงก์ https://www.facebook.com/BKK.OnTime)