OnTimeBLOG
HRน่ารู้
Health&Technology
Beacon
“ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงาน” เลือกอย่างไรให้เข้ากับองค์กรของคุณมากที่สุด

“ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงาน” เลือกอย่างไรให้เข้ากับองค์กรของคุณมากที่สุด

           เมื่อเราต้องเว้นระยะห่าง ลดการสัมผัสสิ่งของในพื้นที่สาธารณะ...

อ่านเพิ่มเติม
เช็คอินออนไลน์ ระบบลงเวลางานยุคเว้นระยะห่าง – เทรนด์เทคโนโลยีน่ารู้

เช็คอินออนไลน์ ระบบลงเวลางานยุคเว้นระยะห่าง – เทรนด์เทคโนโลยีน่ารู้

เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน และล้างมือบ่อย ๆ...

อ่านเพิ่มเติม