ONTIME APPLICATION

เพิ่มศักยภาพการบริหารเวลาทำงานแบบ Realtime
ให้ถูกต้อง แม่นยำและช่วยจัดการค่าใช้จ่ายของพนักงาน
ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคนทำงาน

ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

รู้จักเรา

ONTIME APPLICATION พัฒนาขึ้นโดย บริษัท อี บรองโค่ จำกัด (E BRONCO CO., LTD.) โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้าน การให้บริการ Software Application เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และยังรวมถึงช่วยทำให้การทำงานของลูกค้ามีความรวดเร็ว แม่นยำ

รู้จักเรามากขึ้น

Digital Solutions
Business Application

ONTIME APPLICATION เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ
เวลาทำงานให้ถูกต้องแม่นยำ
และช่วยจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ
ของพนักงานแบบเรียลไทม์

ฟังก์ชันของเรา


Time
Attendance

การเข้างาน - ออกงาน ผ่าน ONTIME APPLICATION

 • ระบบบันทึกเวลาเข้างาน - ออกงานสะดวกรวดเร็ว
  และ แม่นยำ สามารถเข้างาน - ออกงานได้ 2 วิธี

 • ระบบบันทึกเวลาเข้างาน - ออกงาน
  แทนพนักงานที่ไม่มี
  smartphone โดยใช้ QR code

 • Location ( GPS )

  สามารถเข้า - ออกงานด้วย GPS location
  โดยสามารถระบุสถานที่ ปักหมุดยังสถานที่ต่างๆ
  นอกจากออฟฟิต และ ครอบคลุมถึง การทำงาน
  นอกสถานที่


  iBeacon

  สามารถเข้า - ออกงาน ด้วยสัญญาณ Bluetooth
  จากอุปกรณ์ iBeacon สะดวกและแม่นยำภายในรัศมี
  1-3 เมตร จากตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์

  Timeline

 • สามารถดูบันทึกเวลาเข้า - ออกงานได้แบบ Realtime
  ตรวจสอบประวัติการบันทึกเข้า - ออกงานย้อนหลังได้
 • ประมวลผลรวมอัตโนมัติข้อกำหนดการขาด, ลา, มาสาย
  และการทำงานล่วงเวลา (OT) โดยมีหลักฐานอย่างเป็นระบบ

 • Request &
  Approval Workflow

  Digital Request

 • ทำการลา เบิกค่าใช้จ่าย ขออนุมัติค่าล่วงเวลา
  ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 • ระบบคำนวณค่าใช้จ่ายการเดินทางตามระยะจริงที่แสดง
  บน Google map

 • สามารถระบุรายละเอียดของค่าใช้จ่ายได้อย่างครอบคลุม และ
  แนบภาพใบเสร็จหรือไฟล์เอกสารของคุณได้อย่างง่ายดาย

 • สามารถทำการร้องขอการปรับเวลาเข้า-ออกงาน
  แบบยืดหยุ่น (ในกรณีจำเป็น)

 • สามารถดูสถานะในการทำรายการต่างๆ บน Application


 • Approval Workflow

  การอนุมัติแบบหลายลำดับขั้น ONTIME สามารถกำหนดสิทธิ์
  การอนุมัติมากกว่า 2 ขั้นขึ้นไป

 • การขออนุมัติการลา
 • การขออนุมัติการทำงานล่วงเวลา
 • การขออนุมัติ

 • Announcement &
  Notification

  Announcement

  ระบบประกาศขอ ONTIME พนักงานจะไม่พลาดทุกฟีดข่าวสารของบริษัทที่ประกาศแบบ Realtime และพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้อีกด้วย

  Notification

 • ระบบแจ้งเตือน Line Notification ของ ONTIME
  จะแจ้งเตือนของกลุ่มทุกครั้ง
  เมื่อพนักงานบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน ผ่านระบบ Line
  Notification

 • สามารถกำหนดการปิด - เปิดฟังก์ชันการถ่ายรูปเวลา Check In - Check Out ที่แจ้งเตือนผ่านระบบไลน์ได้

 • สามารถตั้งการแจ้งเตือน Check In - Check Out ให้กับพนักงาน ทำให้พนักงานไม่พลาดการเข้า - ออกงานในระบบ และสามารถตั้งเวลาในการแจ้งเตือน

 • Calendar & Event

  ระบบปฏิทินของ ONTIME พนักงานจะทราบถึงวันหยุดตามที่บริษัท
  กำหนด และรู้ถึงสถานะรายการร้องขอในวันที่ทำรายการไป อีกทั้งมีรายละเอียดดังนี้

 • พนักงานจะทราบถึงวันที่มีกิจกรรมในการทำงาน และ สามารถโน้ตเป็นไดอารี่ส่วนตัวได้ในปฏิทินเพื่อไม่ให้ลืมในการวางแผนการทำงาน

  Work Shift

  แจ้งเตือนและกะเวลาการทำงานของพนักงานในแต่ละวันได้ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง
  และครอบคลุมทุกกะงาน ทั้ง Day Shift, Night Shift, Overnight Shift

 • Admin Website

  Admin

 • ตั้งค่าการใช้งานให้เหมาะสมกับองค์กร และ พนักงาน ผ่านระบบหลังบ้าน
 • ดูการเข้า - ออกงาน ของพนักงานในองค์กรแบบ Realtime
 • ตั้งค่ากะงาน และดูภาพกะงานของพนักงาน
 • ดูภาพรวมคำขอร้องต่างๆ ภายในองค์กร
 • สามารถดึงข้อมูลรายงานภายในระบบออกไปจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • Package


  เลือก Package ที่เหมาะกับคุณ?  ดาวน์โหลดไฟล์นําเสนอของ ONTIME MANAGEMENT

  ดาวน์โหลดฟรี