ONTIME แอปพลิเคชัน

เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเวลาทำงาน

ให้ถูกต้อง แม่นยำ และช่วยจัดการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของพนักงานแบบเรียลไทม์

Check in

Check-in

สามารถบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน ได้ทั้งในสถานที่ทำงานและนอกสถานที่
สามารถเพิ่มสถานที่บันทึกเวลาเข้า-ออกงานได้ ในกรณีที่ทำงานนอกสถานที่
รองรับพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถบันทึกเวลาเข้า-ออกงานผ่านงานแอปพลิเคชันได้

Leave

Leave

สามารถดูสิทธิ์วันลาหยุดและขออนุมัติลาหยุดผ่านแอปพลิเคชันได้ โดยจะมีการแจ้งเตือนไปยังหัวหน้างานแบบเรียลไทม์ (Real Time) เมื่อมีการขออนุมัติลาหยุดในกรณีต่าง ๆ  

Leave

สามารถดูสิทธิ์วันลาหยุดและขออนุมัติลาหยุดผ่านแอปพลิเคชันได้ โดยจะมีการแจ้งเตือนไปยังหัวหน้างานแบบเรียลไทม์ (Real Time) เมื่อมีการขออนุมัติลาหยุดในกรณีต่าง ๆ  

Leave

Overtime

– รองรับการขอทำงานล่วงเวลา (OT) โดยสามารถยื่นขอหรือเพิ่ม OT ได้ล่วงหน้าและย้อนหลัง
– แสดงกะเวลาทำงาน
ให้พนักงานได้รู้ล่วงหน้า

Expense

Expense

– รองรับการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ย้อนหลังได้ โดยแบ่งออกเป็น ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ค่าเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าอุปกรณ์ออฟฟิศ ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ

Expense

– รองรับการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ย้อนหลังได้ โดยแบ่งออกเป็น ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ค่าเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าอุปกรณ์ออฟฟิศ ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ.

Expense

Project

เลือกแพ็กเกจที่คุณต้องการ

การคิดอัตราค่าบริการตามจำนวนผู้ใช้งาน (User) เป็นรายเดือน โดยผู้ใช้งานสามารถใช้ได้ในระยะยาวถึงแม้ว่าองค์กรจะมีการเปลี่ยนแปลง

หรือมีจำนวนพนักงานเพิ่มมากขึ้น ก็สามารถเพิ่มจำนวนบัญชีผู้ใช้งานได้ตามโครงสร้างขององค์กร

รู้จักเรา

OnTime Application พัฒนาขึ้นโดย บริษัท อี บรองโค่ จำกัด (E BRONCO CO., LTD.) โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการ Software Application เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และยังรวมถึงช่วยทำให้การทำงานของลูกค้ามีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ มากขึ้นอีกด้วย

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

เรามุ่งหวังที่จะพัฒนา Software Application สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ที่ใช้งานง่าย ช่วยลดความยุ่งยาก หรือการทำงานที่ซ้ำซ้อนของฝ่าย HR ให้สามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานในองค์กร และเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย

กลุ่มเป้าหมาย

เรามุ่งหวังพัฒนา OnTime Application ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเภทธุรกิจให้มากที่สุด

กลุ่มโรงงาน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

จัดทำบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน ของพนักงานแต่ละกะงานได้สะดวกสบายมากขึ้น โดยไม่ต้องใช้ตอกบัตรเวลาเข้า-ออกงาน

รูปภาพไอคอนกลุ่มออฟฟิต

กลุ่มออฟฟิศทั่วไป

สามารถตรวจสอบเวลาเข้า-ออกงานในแต่ละวันของพนักงานได้อย่างเรียลไทม์ ทั้งพนักงานที่เข้าออฟฟิศ และพนักงานที่ต้องออกไปทำงานนอกสถานที่ก็สามารถใช้ OnTime ในการบันทึกเวลาทำงานได้

กลุ่มผู้รับเหมา

กลุ่มงานผู้รับเหมา

ช่วยควบคุมและจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในแต่ละโครงการได้ พร้อมทั้งยังสามารถจัดการสถานะการทำงานของแต่ละตำแหน่งในโครงการได้อย่างเหมาะสม

ลูกค้าที่ไว้ใจเรา

OurClientsOntime

ONTIME แอปพลิเคชัน

ที่ช่วยทำให้การทำงานของคุณมีความสุขมากขึ้น

ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอของ OnTime